Implantologija

Implantat (Implantat – iz nemačkog jezika, Implant – iz engleskog jezika) nikada nije sam sebi svrha, već se ugrađuje sa ciljem da bude nosač krunice, mosta ili proteze. Iz tog razloga, a u cilju postizanja najboljeg rešenja za pacijenta, odluku o tome gde se ugrađuje implantat, koliko je implantata potrebno i od kog proizvođača, donosimo timski. Hirurg implantolog i specijalista stomatološke protetike pregledom pacijenta, anamnezom, analizom zagrižaja, pregledom 3D i digitalnog roentgen snimka, kao i poštovanjem pacijentovih želja i očekivanja, donose odluku o ugradnji implantata.

Naglašavamo da naša ordinacija koristi isključivo sertifikovane implantate švajcarskih, nemačkih, italijanskih i američkih brendova, registrovanih u našoj zemlji. U slučaju bilo kakve reklamacije, pacijent uz implant- passport (koji dobija nakon ugradnje implantata), sa originalnom nalepnicom i serijskim brojem ugrađenog implantata, ostvaruje pravo reklamacije bilo gde u svetu.

Implantologija - Ordinacija Korona

Često, pacijenti nemaju idealne uslove za ugradnju implantata. Međutim, čak i kod izraženih resorpcija i defekata kosti, moguće je stvoriti uslove za ugradnju implantata. U te svrhe se koristi augmentacija veštačke kosti i membrane, rutinskom hirurškom procedurom, kojom se stvaraju idealni uslovi za implantaciju.

Nedostatak svakog zuba može biti nadoknađen ugradnjom implantata. Svaki implantat ima više delova: titanijumski šraf (on se ugrađuje u kost i ekvivalent je korenu zuba), gingivaformer (neposredno pre početka izrade protetskog rada, ovaj šraf okrugle glave postavlja se na implant. Njegova uloga je da desni oko ugrađenog implantata formira kao kragnu, kako bi bile što sličnije prirodnom zubu), delove za otisak, delove za gipsani mode (na kome tehničar izrađuje nadoknadu) i deo koji se trajno fiksira za ugrađeni implantat, a koji je nosač krunice/mosta.

Pri ugradnji implantata u viličnu kost, hururg posebnim alatom veoma čvrsto zavrće implantat, čime postiže primarnu stabilnost. To je od presudnog značaja kod ranog poterečenja.

Postoji niz prednosti ugradnje implantata:

  • sprečava se dalji gubitak vilične kosti, usled  resorpcije
  • pritisak žvakanja se preko implantata prenosi na kost, pa pacijenti kažu da sa implantatima žvaću kao sa svojim zubima
  • vrhunska estetika
  • stvaraju se uslovi za izradu fiksnog rada, čime se postiže izuzetan komfor za pacijenta
  • u izuzetnim situacijama, kada nije indikovana izrada fiksnog rada, može se izraditi proteza koja se pomoću “drikera” zakopčava na ugrađene implantate. Takva proteza čvrsto stoji i ne pomera se

Naš cilj je zadovoljan pacijent