Izrada zaštitnih folija za bruksiste

Život prepun stresa doveo je do povećanja broja pacijenata sa bruksizmom (škripanje, škrgutanje i stiskanje zuba u toku sna). To kod pacijenata dovodi do osećaja umora i bola u viličnim zglobovima, ali i do trajnog oštećenja zuba. Zato se pacijentima izrađuju noćni štitnici za zube, meke i čvrste brukso-folije.

Naš cilj je zadovoljan pacijent