Lečenje karijesa zuba i endodoncija

Danas, ni jedan stomatološki zahvat ne sme biti bolan. KORONA Vam nudi najsavremenije kompozitne materijale, vrhunske estetike i trajnosti za rekonstrukciju karijesom destruiranih zuba. U slučaju da je neophodno lečiti kanal korena zuba (“vaditi živac”), zahvaljujući savremenim instrumentima za manuelnu i mašinsku obradu kanala, postižemo odlične rezultate.

Naš cilj je zadovoljan pacijent